เกี่ยวกับ ( About Us)

เว็บบล็อก buchbongkotcontent.com หรือชื่อภาษาไทยว่า บุษบงกชคอนเทนต์ดอทคอม เป็นเว็บบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปซึ่งหลายๆเรื่องเป็นเรื่องรอบตัวที่ผู้อ่านรู้อยู่แล้วแต่เรียบเรียงใหม่ หรือเนื้อหาบางรายการเป็นเนื้อหาแนวแปลกใหม่เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยหรือเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้อ่าน ผู้เขียนเป็นนักเขียนสมัครเล่นพึ่งเริ่มหัดเขียนและทดลองการเขียน การใช้สำนวนหรือการใช้คำไม่ใช่บล็อกเกอร์มืออาชีพ

สำหรับชื่อของเว็บบล็อกขึ้นต้นคำแรกภาษาอังกฤษคำว่า ” buch “ สะกดไม่สอดคล้องกับคำว่า ” บุษ “ ในภาษาไทย เนื่องจากเป็นความตั้งใจสะกดของผู้เขียนไม่มีนัยสำคัญใดๆ

 

ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการเยี่ยมชมเว็บบล็อก

Ratanaporn.