ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าลดหย่อน (ภงด.90,91) Part 2 of 3

tax2

ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 , ภงด.91 ประจำปี มีเงินได้บางประเภทหรือผู้ทำมาหาเงินได้บางรายการต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วย เรียกสั้นๆว่า ภงด.94 

เงินได้หรือผู้มีรายได้ที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภงด.94 ได้แก่

  1. ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น ให้เช่าที่ดิน อาคาร บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนรถยนต์ เป็นต้น  สรรพากรเรียกว่า เงินได้ 40(5)
  2. ผู้มีเงินได้จากวิชาชีพเฉพาะด้านหรือวิชาชีพอิสระ เช่น นักกฎหมาย มีเงินได้จากการว่าความ วิศวกร มีเงินได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม นักบัญชี มีเงินได้จากการรับจ้างทำบัญชี      สรรพรกาเรียกว่า เงินได้ 40(6)
  3. เงินได้จากการรับเหมา เช่น รับเหมาก่อสร้าง สรรพากรเรียกว่า เงินได้ 40(7)
  4. เงินได้จากการค้า การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง  ขายอสังหาริมทรัพย์ สรรพากรเรียกว่า เงินได้ 40(8)                                                                                                             สำหรับผู้ทำการค้าขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์หรือที่เรียกติดปากว่าขายของออนไลน์มีเงินได้อยู่ในข้อที่ 4 หรือ 40(8) สรรพากรถือว่ามีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ทำการค้า การพาณิชย์ที่มีหน้าร้านทั่วไปจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าการพาณิชย์

  • การที่ท่านจะทำการค้า การพาณิชย์และมีหน้าร้านท่านต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายสินค้าทั่วไปแบบซื้อมาขายไป ร้านอาหาร เป็นต้น
  • หากร้านค้าพาณิชย์ของท่านมีรายได้ตั้งแต่ 1ล้าน8แสนบาทขึ้นไปต่อปี ท่านยังต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับจากวันที่ๆมีรายได้ครบ 1ล้าน8แสนบาท นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ท่านขายสินค้าท่านต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปท่านต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกสั้นๆว่า ภพ.30 และชำระภาษีต่อสรรพากรทุกเดือน
  •  หากร้านท่านมีป้ายชื่อร้านท่านยังต้องชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแก่สำนักงานเขต หรือต่างจังหวัด คือหน่วยงานเทศบาล หากร้านท่านตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล หากร้านท่านตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล
  • การขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเช่นกัน

รายได้ที่นำมาคำนวณเพื่อยื่น ภงด.94

ภงด.94 คือยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีครึ่งปี ดังนั้นรายได้ที่นำมาแสดงจึงเป็นรายได้ที่ทำมาหาได้ในครึ่งปีแรกหรือตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายนนั่นเอง การหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ หักลดหย่อนบุตรและค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหักได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายลดหย่อนอื่นๆที่จ่ายเป็นเงินจริงระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายนและมีเอกสารประกอบพิจารณาเป็นรายการไปว่าหักลดหย่อนสำหรับภาษีครึ่งปีหรือ ภงด.94นี้ได้หรือไม่ หากไม่ได้ถึงอย่างไรเมื่อตอนสิ้นปีท่านยังต้องยื่นแบบ ภงด.90 อีกครั้งหนึ่ง เอกสารหลักฐานสามารถนำไปพิจาณาเพื่อหักลดหย่อนและคำนวณภาษีตอนสิ้นปีอีก

การยื่นแสดงแบบรายการเพื่อชำระภาษี ภงด.94 

  • สามารถยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีได้ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 
  •  หากยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตอนุโลมไปอีก 8 วันหลังวันที่ 30 กันยายน นั่นคือภายในวันที่      8 ตุลาคม

 

⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.